x
قهوه و قلب

قهوه و قلب

آزمایش منتشر شده در رابطه با گردش خون در سال ۲۰۱۲ تاثیر قهوه بر قلب را نشان داد : نارسایی قلبی از ۵ مطالعات بالینی که بر روی بیش از ۱۴۰۰۰۰ بیمار بود، نشان داد کسانی که روزانه ۴ فنجان…