x
فروش قهوه اسپشیالیتی

قهوه اسپشیالیتی چیست

قهوه اسپشیالیتی قهوه اسپشیالیتی که از نامش مشخص است به معنی قهوه مخصوص یا تخصصی است. این مخصوص بودن توسط یک سازمان آمریکایی به نام اختصاری اس سی ای ای تعیین می شه. اگر در معیار هایی که این سازمان…