x
دیگس قهوه

دیگس قهوه و رست قهوه چیست

دیگس قهوه چیست دیگس قهوه یعنی چه ؟ حتما یک استیک تازه و داغ را به یک استیک سرد شده ترجیح میدهید نه ؟ حتما عقیده دارید هر ماده خوراکی قطعا پس از سرخ شدن و تفت دادن خوشمزه تر…

قهوه بلند یا قهوه کامرشیال

قهوه بلند یا قهوه کامرشیال

قهوه کامرشیال چیست قهوه بلند یک قهوه از ترکیب اورجین ها ( مناطق ) متفاوت با خصوصیات طعمی و رایحه های متفاوت است . معمولا یک تصور اشتباهی وجود دارد که تمامی قهوه بلند (ترکیب شده ) قهوه های افتضاح…

عربیکا و روبوستا

تفاوت عربیکا و روبوستا چیست

تفاوت عربیکا و روبوستا در چیست عربیکا و روبوستا چیست ؟ حتما میدانید بین تمام گونه های شناخته شده , دوگونه تجاری اصلی وجود دارد که عربیکا و کنفورا ( روبوستا ) نام دارد در این بین 75 درصد سهم…

مناطق رشد و کشت قهوه

مناطق رشد و کشت قهوه

کشت قهوه در جهان همانطور که میدانید قهوه در تمامی کشور ها قابل کشت نیست . کمربند کشت قهوه  – The Coffee Bean Beltبه مناطقی در دنیا گفته می شود که قهوه در آن ها کشت می شود، یعنی شرایط…