x
عکاسی کافه

عکاسی کافی شاپ

عکاسی کافی شاپ چه فایده ای دارد؟ عکاسی کافی شاپ چه فایده ای دارد؟ این اولین سوالی است که ما باید به عنوان یک مدیر کافی شاپ از خودمان بپرسیم. اصلا با وجود اینهمه امکانات و وجود دوربین های پیشرفته…

آموزشگاه کافی شاپ

آموزشگاه قهوه و کافی شاپ

آموزشگاه قهوه و آموزش قهوه بصورت تخصصی آموزشگاه کافی شاپ یا آموزش شخص ؟ بدون شک در ورود به هر صنفی شما نیازمند آموزش دیدن هستید و بهترین آموزش آموزشی است که بصورت استاندارد و بین المللی و توسط اساتید…